Lite Passé - en podd om historia

Categories

general

Archives

2016
May
April
March

2015
December
November
June
May
April
March
February
January

2014
December
November
October
September
June
May
April

January 2017
S M T W T F S
     
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Syndication

Hur kan historiker använda spelfilm som en källa till det förflutna? Björn och Kristoffer talar med Ulrika Holgersson, docent i historia vid Lunds universitet, om hembiträden i svensk spelfilm under 1930- och 1940-talen. Vilka roller spelade de i "pilsnerfilmen" och vad säger de om samhällsförändringen vid denna tid? Ett samtal om kön, klass och film.

Direct download: Avsnitt_30_Ulrika_Holgersson.mp3
Category:general -- posted at: 5:54am EST

I avsnitt 29 talar Emma och Kristoffer med Magnus Bergman som är historiker i Malmö och  forskar om den moderna adeln. Vad hände egentligen med denna samhällsgrupp efter att ståndssamhället formellt avskaffats i mitten å 1800-talet och vilken plats fanns för adeln i det framväxande moderna Sverige? Avsnittet spelades in i LARM studion på LUX, Lunds universitet med Peter Roslund som tekniker. 

Direct download: Lite_Passe_Magnus_Bergman.mp3
Category:general -- posted at: 9:56am EST

Läker tiden alla sår? Hur ska samhället och historievetenskapen förhålla sig till orättvisor och kränkningar som begåtts i det förflutna? I vårt sista avsnitt på temat "tid" talar vi med historikern Malin Arvidsson om skuldfrågor, gottgörelse och rättvisa - särskilt i fråga om tvångssteriliseringar och vanvård av barn.

Direct download: avsnitt_28.mp3
Category:general -- posted at: 3:03am EST

I årets sista Lite Passé samtalar vi med idéhistorikern Thomas Kaiserfeld. Vi lämnar det förflutna och rör oss in i framtiden! Vilken relation har det förflutna till framtiden och hur långt fram kan vi egentligen planera? 

Direct download: Avsnitt_27_-_Framtiden.mp3
Category:general -- posted at: 4:20am EST

Våra samtal om tid fortsätter med en diskussion om historiskt återskapande och identitet. Vad är det som får människor att vilja återuppleva en svunnen tid? Hur förmedlar vi historia när vi försöker återskapa det förflutna? Vi talar med historikerna Stefan Nyzell och Robin Ekelund om rörelser bort från nuet inom två helt olika fält:  historiska reenactments och modskultur. Har de något gemensamt?

Direct download: litepasse26_historiskt_aterskapande.mp3
Category:general -- posted at: 12:51am EST

Emma och Kristoffer träffar genusvetaren Kristina Fjelkestam för att diskutera alternativa sätt att tänka kring tid.  Går det att bryta med idén om livets uppdelning i faser, eller med den linjära tiden och dess koppling till begrepp som civilisation? Vilka maktaspekter ryms i den dominerande tidsuppfattningen och vad är egentligen Queer tid?  

Direct download: avsnitt_25.mp3
Category:general -- posted at: 8:18am EST

Vad är tid? Hur använder historiker tid som begrepp - och hur kan vi undersöka tid i historien? I vårt första avsnitt på temat tid samtalar Björn och Emma med professor Eva Österberg som förespråkat långa tidsperspektiv i historisk forskning. Vad händer när vi tecknar långa linjer?

Direct download: avsnitt24.mp3
Category:general -- posted at: 2:29am EST

I säsongens tionde och sista avsnitt sätter vi punkt för vår resa genom 1900-talet med ett samtal om musikens förändrade villkor. Med bankkrisen och Sveriges inträde i EU som fond talar vi om det svenska musikundret, cd-skivans hegemoni och världen före fildelning. Vår ciceron är historikern Rasmus Fleischer.

Direct download: litepasse23_1990tal.mp3
Category:general -- posted at: 2:29am EST

Vi är framme vid 1980-talet! I detta avsnitt av Lite Passé samtalar vi med historikern Helena Tolvhed om träning,  ideal och kroppar. Vad händer under 80-talet när träningen blir allt mer individualiserad och vilka linjer kan dras fram till idag? 

Direct download: Avsnitt202220-201980-198920-20Den20individualiserade20hC3A4lsan.mp3
Category:general -- posted at: 1:58am EST

Avsnitt 21 - 1970-1979 - En hotad planet?

När Lite Passé tar sig an sjuttiotalet hamnar miljöhot och katastroflarm i fokus. I vilket kulturellt och politiskt sammanhang växte miljötänkandet fram - och vad fick föreställningarna om den hotade planeten för konsekvenser? Vi talar om överbefolkning, atomkraft och krishantering tillsammans med historikern David Larsson Heidenblad.

Direct download: Lite_Passe_-_1970-tal.mp3
Category:general -- posted at: 11:21am EST